"Fortepian - wczoraj, dziś i jutro"

W okresie 2-4 września 2022 roku, Warszawa będzie miejscem spotkań stroicieli, producentów fortepianów, akcesoriów fortepianowych, sprzedawców oraz firm zajmujących się renowacją pianin i fortepianów z całego świata. W tych dniach odbędzie się międzynarodowe spotkanie branży fortepianowej – Piano Congress 2022.

300 lat historii

Od ponad trzystu lat fortepiany są produkowane w Europie. Ich historia to jedna z najpiękniejszych kart przemysłu. Zarówno wielkie kryzysy ekonomiczne, zmiany ustrojowe, jak i dwie najstraszniejsze wojny światowe, jakie przetoczyły się przez Europę, nie zniszczyły pasji tworzenia fortepianów i pianin. Sztuka ich wytwarzania zawsze była i jest nieodłącznie związana ze sztuką i kulturą muzyczną, tą użytkową, ale również, a może przede wszystkim, tą najwyższego formatu.

Od zawsze twórcy, tzn. kompozytorzy i wykonawcy-pianiści inspirują budowniczych fortepianów. Wyznaczają im nowe trendy, artykułują swoje pragnienia i oczekiwania dotyczące jakości dźwięku, jego długości, przejrzystości, klarowności i intensywności. Ważnym czynnikiem było i jest skonstruowanie instrumentu, który jest również bardzo wygodny dla wykonawcy. W fortepianach istotnym elementem jest mechanizm i klawiatura, uczynienie z niej przedłużenia ludzkich palców. 

W Europie tradycja i nowoczesność biegną razem, stanowią spójną całość. Przez te wszystkie lata szukano innowacji, nowych rozwiązań akustycznych, wykorzystując najnowsze technologie. Również dziś sztuka tworzenia fortepianów, to żywa sztuka tworzenia instrumentów, podlegająca nieustannym zmianom, urozmaiceniom, wzbogaceniom. 

Ideą kongresu jest pokazanie, jak zmieniała się konstrukcja, budowa oraz praca nad fortepianami czy pianinami na przestrzeni lat; jak wygląda ona obecnie i jakie niesie wyzwania.

Będziemy chcieli też pokazać europejskie dziedzictwo instrumentów klawiszowych, odwołując się do tradycji i historii. Pokażemy instrumenty z różnych epok, te z XVIII i XIX złotego wieku dla fortepianu, ale również te współcześnie produkowane. Nie zabraknie również prezentacji technologii związanych renowacją instrumentów używanych. Polska, a szczególnie Kalisz, stały się europejską potęgą w dziedzinie renowacji instrumentów.

Wyzwania teraźniejszości

Pandemia koronawirusa COVID-19 przyniosła nowe wyzwania dla producentów oraz techników fortepianowych. Podczas jej trwania praca stroicieli przeniosła się ze sceny do prywatnych domów i mieszkań muzyków czy użytkowników pianin i fortepianów. To pokazało, jak ważny jest komfort pracy grającego w przestrzeni prywatnej, dlatego chcielibyśmy szerokiemu gronu odbiorców zaprezentować jak największy zestaw rozwiązań systemów do cichej gry na pianinach i fortepianach. 

Pandemia pokazała również, że główną zmianą na rynku produkcji pianin i fortepianów jest załamanie się łańcuchów dostaw instrumentów. Dlatego planujemy zaprezentować szerokie grono producentów instrumentów nie tylko z Europy, ale z całego świata. Chcemy przyczynić się do poprawy dostępności do fortepianów i pianin, poprzez nawiązanie nowych relacji handlowych czy otwarcia na nowe rynki zbytu. Wpłynie to  na poprawę konkurencyjności, a co za tym idzie jakości samych fortepianów i pianin, do których mają dostęp klienci. 

Scroll to Top