Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi podawania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem serwisu PianoCongress.org („Serwis”) I Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów („Administrator”).
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. DANE OSOBOWE

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu dokonania rejestracji udziału w Piano Congress oraz realizacji usługi „Newsletter PianoCongress.org” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

Jakie dane osobowe zbieramy

Dla realizacji celów, o których mowa powyżej, zbieramy następujące dane: imię i nazwisko, kraj, telefon, adres e-mail (w przypadku rejestracji udziału w Kongresie) oraz e-mail (w przypadku newslettera). W przypadku niepodania ww. danych osobowych, Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów nie będzie w stanie świadczyć wskazanej usługi.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

 • przesyłanie informacji handlowych, w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania (w celu automatycznego dostosowywania ofert i rabatów) – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • dokonania rejestracji udziału w kongresie „Piano Congress” – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu korzystania ze Strony.

Jeśli wyrazili Państwo na to odrębną zgodę, Administrator będzie w sposób zautomatyzowany dostosowywać do jego profilu odpowiednie treści np. oferty i rabaty na podstawie profilowania, które polega na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane w oparciu m.in. o Państwa wcześniejsze decyzje zakupowe. Umożliwi to lepsze dostosowanie oferty do Państwa potrzeb.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dla realizacji celów, o których mowa powyżej, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

 • imię i nazwisko, 
 • kraj,
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych w ramach realizacji zleconych usług oraz udzielonych zgód mogą być następujące podmioty:

 • podwykonawcy, którzy świadczą usługi w zakresie oprogramowania, serwisowania oprogramowania lub sprzętu, służącego do przetwarzania danych osobowych oraz płatności elektronicznych;
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe;
 • podmioty świadczące usługi hostingowe;
 • podmioty zajmujące się obsługą prawną;
 • inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia, na podstawie których podmioty trzecie przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (w szczególności biuro rachunkowe).

Pozostałe informacje

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia). Jest to związane z korzystaniem przez Administratora z usług IT firmy Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz portali społecznościowych (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, LinkedIn), których siedziba również mieści się w USA.

Okres przechowywania danych 

W przypadku usługi „Newsletter PianoCongress.org” Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody następuje za pośrednictwem strony internetowej pianocongress.org.

W przypadku rejestracji udziału w Kongresie, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do upłynięcia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z ochroną danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

Prawo podmiotu danych              Co ono oznacza
Prawo dostępuMają Państwo prawo uzyskania dostępu do informacji przetwarzanych przez Administratora.Mają Państwo prawo uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
Prawo do sprostowania danychMają Państwo prawo do żądania korekty swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)Mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych w przypadkach, gdy nie ma ważnej przyczyny dalszego ich wykorzystywania przez Administratora.
Prawo do ograniczenia przetwarzaniaMają Państwa prawo do „zablokowania” lub zmniejszenia dalszego wykorzystywania Państwa danych w pewnych okolicznościach. Jeżeli przetwarzanie jest ograniczone, Administrator może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane, lecz nie ma prawa do ich wykorzystywania.
Prawo do przenoszenia danychMają Państwo w pewnych okolicznościach prawo otrzymania i ponownego wykorzystania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.Mają Państwo prawo do żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo do wniesienia sprzeciwuPrzysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na fakt, że przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.Oznacza to, że jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Prawo do wniesienia sprzeciwu nie dotyczy takiego przetwarzania danych osobowych, którego podstawą jest wykonanie umowy (można ją wypowiedzieć), zgoda (można ją cofnąć) albo obowiązek prawny.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoMają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: uodo.gov.pl/pl/p/kontakt)

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach Google Analitycs. 
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/

IV. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VI. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Scroll to Top