Kongres Europiano i Konwencja IAPBT

Piano Congress to miejsce spotkania Europejskiego Kongresu Europiano i Światowa Konwencja IAPBT. Te dwie organizacje – na poziomie europejskim (co 3 lata) i światowym (co 2 lata) organizują spotkania w różnych częściach świata.

International Association of Piano Builders and Technicians (IAPBT) jest światowym stowarzyszeniem organizacji i osób zajmujących się serwisem fortepianów. Celem stowarzyszenia jest stworzenie i utrzymanie światowego środowiska techników i rekonstruktorów fortepianów. Priorytetami organizacji jest zachęcanie do wymiany informacji technicznych oraz tematów pokrewnych, a takżę umożliwianie współpracy w badaniach naukowych w celu poprawy jakości fortepianów. 

Kongres Europiano jest zawsze ekscytującym i wyjątkowym doświadczeniem, ponieważ organizowany jest w nowych miejscach przez narodowe stowarzyszenia zjednoczone w Europiano. Kongres Europiano jest ważnym sposobem dzielenia się pomysłami, jednoczenia środowiska i demonstrowania solidarności wśród stroicieli fortepianów i techników w całej Europie.

SPSF

Scroll to Top