Protokół nowych działań Stanwood dla fortepianów

Proste podejście do dopasowania wagi młotka i proporcji akcji w fortepianie w celu kontroli jakości gry bezwładnościowej – David Stanwood

W naszym przemyśle pianistycznym panuje przekonanie, że wysoka, średnia lub niska waga młotka jest związana z ciężką, średnią lub lekką akcją. Doświadczenie uczy, że takie skojarzenie jest zawodne. Dobrze brzmiący i wyregulowany fortepian o średniej wadze dolnej może czasami sprawiać wrażenie ciężkiego lub lekkiego. Podstawowym i nadrzędnym czynnikiem jest „bezwładność” dźwigni wagi młotków. Normalny zakres przełożeń dźwigni i wagi młotków w fortepianach jest bardzo zróżnicowany i znalezienie właściwego dopasowania jest kluczem do uzyskania pożądanej jakości gry. Gdy współczynnik dźwigni i ciężar młotków są dobrane dla określonych typów bezwładności, ilość ciężaru potrzebnego do zrównoważenia klawiszy do określonego ciężaru w dół i w górę jest zawsze podobna. Prowadzi to do prostego, praktycznego i wolnego od obliczeń podejścia. Kilka kluczy „markerowych” umieszcza się na wadze cyfrowej, a następnie ustawia się na nich ciężarki w celu uzyskania znormalizowanego ciężaru przedniego odpowiadającego wymaganej bezwładności, zgodnie z tabelami referencyjnymi. Następnie instaluje się zamodelowane klucze i reguluje się masę każdego młotka na znacznikach, aby uzyskać określoną masę dotykową. Po ustaleniu prawidłowej skali ciężaru młotków i zrównoważeniu działania z ciężarami klawiszy, uzyskuje się pożądaną jakość bezwładności.

David Stanwood odkrył równanie równowagi i stał się pionierem w dziedzinie metrologii wagi dotykowej. Jest wynalazcą swojego charakterystycznego produktu – Precision Touch Design.  Przez trzy dekady praktykował i nauczał swoich metod skalowania ciężarków do uderzeń młotkiem i ciężarków do uderzeń kluczem.  Jego praca pozwala na uzyskanie zamierzonej jakości gry inercyjnej i możliwie najbardziej płynnej reakcji na dotyk od klawisza do klawisza.  David został wprowadzony do Galerii Sław Cechu Techników Fortepianowych w 2019 roku. W 2008 roku na bazie jego metody powstała Precision Touch Design Academy Europe.  Otrzymał nagrodę Distinguished Alumni Award od North Bennet Street School, Boston, Massachusetts, USA 2007.  Mieszka i pracuje na wyspie Martha’s Vineyard na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Partner merytoryczny wydarzenia

Seminarium: 4 września (niedziela), godz. 15.30, sala Pine

SPSF

Scroll to Top