Budowa i renowacja klawiatur

Jak samodzielnie budować czy remontować klawiaturę? Na przykładzie dwóch dwóch nowych klawiatur do organów oraz remontu klawiatury do fisharmonii zostaną omówione najważniejsze zasady.

Podczas seminarium zostanie omówiona budowa klawiatur z omówieniem materiałów z których są budowane, usłojenia drewna, z czego wynika rozstaw, normy dotyczące klawiatur, sposoby wykonania garnierunku i jego rodzaje, pasowanie nowych klawiszy na ramie klawiaturowej, przyklejanie nowych nakładek z kości i hebanu. Przy części związanej z renowacją klawiatur zostaną omówione sposoby oczyszczenia klawiszy, polerowania lub wymiany sztyftów w ramie klawiaturowej, wymiana kaszmiru w prowadzeniach sztyftów, ustalenie wysokości linii białych klawiszy oraz ustawienie głębokości gry.

Andrzej Sutowicz – od 7 roku życia uczęszczał do Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli gdzie grał na skrzypcach. W 1991 roku ukończył Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu.
Następnie podjął pracę w firmie „Pracownia organów Szczerbaniak”. W roku 2002 zdobył tytuł mistrzowski w zawodzie Organmistrz. W 2003 roku odbył praktyki w firmie „Sauer orgelbau”. Brał udział w pracach komisji nadzorującej i odbierającej prace przy organach w Filharmonii Łódzkiej. Był ekspertem w pierwszej i drugiej edycji tworzenia informacji o zawodzie Organomistrz dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Od 2008 roku posiada własną firmę zajmującą się remontami zabytkowych organów oraz budową nowych. Zajmuje się strojeniem oraz korektą pianin i fortepianów. Opiekuje się organami między innymi Akademii Muzycznej w Łodzi, Filharmonii Łódzkiej, Archikatedrze Łódzkiej, Szkół Muzycznych w Łodzi, Pabianicach i Lutomiersku.
Zaprojektował i zbudował organy dla Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2014 roku jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów. Prowadzi liczne prelekcje na temat organów prezentując przezroczysty model organów zbudowany specjalnie do celów edukacyjnych.
Wykonał w swojej karierze kilkanaście nowych klawiatur do organów oraz kilka do fortepianów zabytkowych. Klawiatury robione są na zamówienie z różnym wykończeniem typu, heban, kość naturalna, tworzywo sztuczne. I różne ich kombinacje łącznie z frezowanymi ozdobnymi frontami. Wykonał kilkadziesiąt renowacji zabytkowych klawiatur organowych jak i fortepianowych. Nazwa strony: www.organmistrz.com
Członek Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów.

Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów

Seminarium: 3 września (sobota), godz. 14.45, sala Hazel

Paweł Olek

Scroll to Top