Historia fortepianu

Planowany wykład będzie poświęcony powstaniu nowego instrumentu zwanego w dorosłym wieku fortepianem, rozwojowi jego konstrukcji w powiązaniu z ewolucją muzyki na instrumenty klawiszowe. Wspomniana będzie również pozycja jaką zajmował w kulturze muzycznej w poszczególnych etapach jego stosunkowo krótkiego żywota (ok. 320 lat). Przede wszystkim zostaną omówione najważniejsze wynalazki zastosowane w instrumencie w trakcie ewolucji jego konstrukcji. Jeśli czas pozwoli to wspomniane będą też zakresy terminologii odnoszącej się do instrumentów zabytkowych, historycznych i współczesnych.

Benjamin Vogel, emerytowany prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (Katedra Edukacji Artystycznej) i docent Instytutu Muzykologii Uniwersytetu w Lund, Szwecja. Specjalizuje się w instrumentologii. Absolwent muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim (1973), gdzie uzyskał stopień dra w 1977 (Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego 1815 1914, Kraków 1980) i habilitował się w 1988 (Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995), i gdzie był zatrudniony do 1994 roku. Jest także autorem Słownika lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za granicą do 1950 roku (Szczecin 2007; wyd. 2 Bydgoszcz 2019) i katalogów: Kolekcja Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku (Bydgoszcz 2016) oraz Kolekcja Zabytkowych Fortepianów Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku (Opatówek 2020); artykułów w fachowych czasopismach polskich („Ruch Muzyczny”, „Muzyka”, „Rocznik Chopinowski”) i zagranicznych („Journal of the American Musical Instrument Society”, „The Galpin Society Journal”, „Svensk Tidskrift för Musikforskning”), haseł słownikowych i encyklopedycznych (Encyklopedia muzyki, PWN; Encyklopedia muzyczna PWMPolski Słownik BiograficznyEncyklopedia GdańskaEncyklopedia SzczecinaEncyclopedia of Keyboard Instruments, New York 1994; Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wyd. 2, Bärenreiter 1999-2007; The Grove Dictionary of Musical Instruments, wyd. 2, Oxford 2014). Współautor portali internetowych Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca: Polskie ludowe instrumenty muzyczne (2014), Fortepian w zbiorach polskich (2015) i Skrzypce w zbiorach polskich (2016). Członek Związku Kompozytorów Polskich, Związku Polskich Artystów Lutników, American Musical Instrument Society i Svenska samfundet för musikforskning, a także członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (w latach 2007-2011) i członek honorowy Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów.

Partner merytoryczny wydarzenia

Wykład: 3 września (sobota), godz. 9.00, sala Universe 1

koordynator

Scroll to Top